Technisch atheneum Genk bereidt leerlingen voor op job bij brandweer of leger

31/03/2021, 07:22
905b872c-9169-11eb-ba45-0fa7d6c79e46
Shares135

Technisch atheneum De Wijzer organiseert vanaf 1 september als enige Limburgse school binnen het gemeenschapsonderwijs de opleiding Defensie en Veiligheid. In de veiligheidssector is de vraag naar geschoold personeel erg groot.

Het zat er al langer aan te komen, maar dinsdag kreeg De Wijzer de officiële bevestiging dat het op 1 september met de nagelnieuwe afdeling Defensie en Veiligheid van start mag gaan. Het gaat om een opleiding in de derde graad in het tso.

“Leerlingen worden in deze opleiding klaargestoomd om aan de slag te gaan in zowel de private als de openbare veiligheidssector”, zegt directeur Ester Vandyck. “Bovendien kunnen ze doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs. We richten ons met deze afdeling vooral naar jongeren die op zoek zijn naar een uitdagende studierichting. Een goede fysieke conditie is daarbij niet onbelangrijk. Je kan immers ook doorstromen naar een militaire afdeling, naar de brandweer of andere hulpverleningsdiensten, naar bewakingsagent of penitentiair bewakingsassistent.”

Mijlpaal

Er is een samenwerkingsakkoord afgesloten met de veiligheidssector. “De afdeling kwam deels ook tot stand op vraag van de sector”, zegt Vandyck. “Het is in ieder geval een mijlpaal in het studiegebied Maatschappelijke Veiligheid.”

Toch geeft het diploma niet onvoorwaardelijk toegang tot defensie of de brandweer. “Uiteraard zijn er bijvoorbeeld bij de brandweer nog specifieke opleidingen”, gaat Vandyck verder. “Maar deze richting zorgt wel voor vrijstellingen van bepaalde delen van die cursussen. Hierover zijn we nog in overleg. Wij verlangen van de leerlingen dat ze bereid zijn om met fierheid een uniform te dragen en dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Empathisch zijn en respectvol omgaan met plichten en procedures maken ook deel uit van de attitude die zulke jobs verlangen.”

Filosofie

In de leerplannen van de nieuwe afdeling staan onder meer de vakken veiligheidstechnieken, recht, filosofie, gedragswetenschappen en sport. Cursuscoördinator Hannelore Vaes was betrokken bij het opstellen van die leerplannen. “Experten en lesgevers van defensie, de brandweer, bewakingsdiensten, politie en uit het penitentiaire werkveld bereiden de leerlingen voor op toelatingsproeven en vervolgopleidingen”, zegt Vaes. “In functie van de opleiding zullen de praktijklessen op verplaatsing en in het kader van meerdaagse activiteiten plaatsvinden.”

Kandidaten die zich willen inschrijven, moeten beschikken over een getuigschrift van de tweede graad in een aso-, tso- of kso-opleiding. Ook moet je beschikken over een attest van medische geschiktheid en de nationaliteit hebben van een van de Europese lidstaten.