Stad Gent wil peter worden van nieuw fregat "als het ingezet wordt voor vredesdoeleinden"

17/09/2019, 02:19
Het Belgische fregat Leopold 1 (F930)
© Defensie

De Belgische marine gaat nieuwe fregatten aankopen, en zou die willen vernoemen naar steden. “Het zou een goed idee zijn dat Gent als havenstad haar naam leent aan een nieuw fregat en het peterschap op zich neemt”, vindt gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open Vld).

De fregatten van vandaag varen onder de namen Leopld I en Louise-Marie. Die zullen binnenkort vervangen worden. “De stad Gent heeft al het peterschap van het 2de linieregiment (landcomponent) en van het 349 Sqn (luchtcomponent)”, zegt Peeters. “In die zin zou het een logisch vervolg zijn dat de stad, als belangrijke havenstad, haar naam leent aan één van de nieuwe fregatten en dus het peterschap op zich neemt.”

Partijgenoot en burgemeester Mathias De Clercq reageert: “Een nieuw peterschap valt te overwegen, zeker gezien de link met de Gentse haven. Het uitgangspunt moet wel zijn dat de fregatten worden ingezet voor vredesdoeleinden, ik heb een vraag in die zin verstuurd naar de marine.” Peeters reageerde laconiek. “Behalve een poging om Nederlands-Limburg scheef te slaan, is er nog niet veel offensieve actie vanuit België geweest, sinds de onafhankelijkheid. De fregatten worden vooral ingezet voor internationale missies en in NAVO-verband, zoals bij anti-piraterij-acties, om de koopvaardij te beschermen. In die zin zou een peterschap dus een goed signaal zijn.”