Special Operations Regiment krijgt nieuwe bevelhebber

28/05/2019, 04:58
Kolonel Vincent Descheemaeker Commandant van het SO Regt

Tijdens de jaarlijkse herdenking voor de stichter van het Regiment Paracommando Eddy Blondeel in de citadel van Diest, werd duidelijk dat kolonel Vincent Descheemaeker een stapje hogerop in de hiërarchie van defensie zet. Desheemaeker is momenteel nog commandant van het Special Operations Regiment (SOR of SO Regt), een structuur die de paracommando’s en special forces groepeert en waarvan Kolonel Descheemaeker als grote bezieler van mag worden beschouwd.

Vincent De Scheemaeker draagt de operationele leiding over zijn geesteskind kortelings over en zal het bevel gaan voeren over het Special Operations Command (SOCOM). Dat orgaan coördineert de samenwerking van de Para’s en Special Forces enerzijds, en anderzijds de andere componenten uit de land-, lucht- en zeemacht en de medische component maar ook met buitenlandse troepen die bij een operatie betrokken worden.

De opvolger van Vincent Descheemaker wordt Tom Bilo, ook al een oude bekende van het vroegere 1ste para. Bilo werkte de eerste elf jaar van zijn carrière in diverse leidinggevende functies in het eerste para in Diest. Daarna werd hij verder klaargestoomd in diverse staffuncties en door opdrachten voor de Koninklijke Militaire School. Van 2011 tot 2014 kreeg Tom Bilo de leiding over de Special Forces. Daarna vertrok hij opnieuw naar de militaire staf.