Sander Loones wordt minister van Defensie

2/11/2018, 05:30
Sander Loones

Nu Steven Vandeput in januari burgemeester wordt van Hasselt, draagt N-VA Sander Loones voor als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Loones vervangt Vandeput al over een paar dagen.

Sander Loones is ondervoorzitter van de partij, maar in de eerste plaats West-Vlaming. Dat benadrukt de partij al vanaf de eerste zinnen van het communiqué waarin zijn voordracht bekendgemaakt wordt: ‘Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud.’

Los van Loones politieke kwaliteiten, gaf zijn afkomst hem mogelijk dat streepje meer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober kon hij in Koksijde een aardige score neerzetten, maar zijn partij deed het in West-Vlaanderen ronduit slecht. Met over enkele maanden al opnieuw verkiezingen in zicht, kan het dus geen kwaad een West-Vlaams gezicht wat meer in de schijnwerpers te zetten.

Al is het nog maar de vraag of daar bij Defensie nog veel kans toe is. Met haar beslissing van vorige week om 34 F-35’s te kopen, nam de federale regering de belangrijkste beslissing voor het Belgische leger in jaren. Omdat de aankoop geopolitiek gevoelig ligt, werden er bovendien de dossiers van de meer dan 400 landvoertuigen aan gekoppeld en ook dat van de drones. Ook daarmee kan Loones dus niet meer groot uitpakken.

De wissel aan de top van Defensie gebeurt meteen. Vanaf half november wil Steven Vandeput zich immers voorbereiden op zijn nieuwe taak als burgemeester van Hasselt.

Wie is Sander Loones?

De 39-jarige Sander Loones is sinds 2014 Europees parlementslid en nationaal ondervoorzitter van de N-VA. Daarvoor was hij als coördinator van de studiedienst nauw betrokken bij de federale regeringsonderhandelingen. Als Europees parlementslid wordt hij vervangen door Ralph Packet, zo laat de N-VA nog weten. Ralph Packet is de vroegere voorzitter van Jong-N-VA.

Loones begon zijn loopbaan als advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht, nadien werkte hij als juridisch adviseur voor de Dienst Vreemdelingenzaken en als consultant bij PwC. In 2011 werd hij door Bart De Wever aangezocht om de studiedienst van de N-VA uit te bouwen.

Voorzitter Bart De Wever prijst zijn keuze aan: “Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud. Hij beheerst het regeerakkoord tot in de puntjes. De federale ambtenarij kent hij bovendien van binnenuit en Sander heeft dankzij zijn werk in het Europees parlement ook veel oog voor de internationale dimensie en een breed netwerk. Ervaring en kennis die hij vlot zal kunnen toepassen in zijn nieuwe functie.’

Eerste reactie

In een eerste reactie op Radio 1 zegt de nieuwe minister van Defensie: ‘Ik heb een hoog eergevoel voor het werk van Steven Vandeput. Het wordt mijn taak zijn werk verder te zetten.’ Hij gaat het Europees Parlement wel een beetje missen. ‘De internationale Europese politiek was enorm relevant en interessant de laatste jaren’, zei Loones aan de VRT. ‘Dat zal niet minder zijn als minister van Defensie. De internationale samenwerking verdient alle aandacht.’