Regering-De Croo: Meer geld voor defensie en (voorzichtige) opening voor het weghalen van Amerikaanse kernwapens

30/09/2020, 12:51
Belgische soldaat met pistool in beenholster
© Bn Istar
Shares248

De regering-De Croo wil een sterke focus op veiligheid leggen. Ze trekt in totaal 1 miljard euro uit voor investeringen in politie, justitie en defensie. Dat blijkt uit berichtgeving in diverse media.

Op het vlak van Defensie is er geen radicale breuk met het verleden. De geplande investeringen en de Strategische Visie zouden behouden blijven en extra financiële middelen zouden vooral worden geïnvesteerd in het personeel. Op die manier wil de regering een halt toeroepen aan de leegloop.  Verder zal België voor een ‘effectieve Europese defensie’ pleiten, maar ook de Navo blijft een ‘hoeksteen’. Er blijft nood aan een ‘militaire interventiecapaciteit’.

Nieuw is wel dat het parlement meer betrokken zal worden bij het defensiebeleid, zoals buitenlandse missies en aankoopdossiers. De regering zegt ook te zullen onderzoeken of burgerslachtoffers die vielen bij acties van het Belgische leger, vergoed kunnen worden. ‘Eens conflicten uitgebarsten zijn, moeten niet-militaire oplossingen de voorkeur krijgen’, klinkt het verder.

Vooral voor de groenen ligt de nucleaire capaciteit in België, aanwezig op Kleine Brogel, gevoelig. ‘Zonder afbreuk te doen aan onze engagementen en verplichtingen binnen de Navo, zal België zich actief blijven inzetten voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie op mondiaal niveau’, luidt het regeerakkoord. Wel zal België een ‘proactieve’ rol spelen in de politieke strijd voor nucleaire ontwapening.

Wie minister van defensie wordt in de nieuwe regering is nog onduidelijk. Wellicht weten we dat pas deze avond of morgen. Dit artikel wordt  bijgewerkt van zodra meer info beschikbaar komt.

Source: Belgian Defence News