OVG: Antwerpse politie roept op militairen op straat houden

21/10/2020, 16:00
OVG Militair op straat
Shares440

Defensie wil operatie ‘Vigilant guardian’ (OVG), de bewakingsopdracht op straat, graag stopzetten. Dat bleek woensdag bij een hoorzitting in de Kamercommissie Defensie. De Antwerpse korpschef Serge Muyters riep in dezelfde commissie op om dat niet te doen.

“Is het niet de hoogste tijd om een structurele oplossing te zoeken?”, vroeg Defensiechef Michel Hofman in de commissie. Hij wees erop dat het leger al zes jaar lang inspringt. In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering is opgenomen dat er een einde komt aan de opdracht van Defensie. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de personeelscapaciteit van de federale politie, de impact voor de lokale politie en de uitbouw van de nieuwe directie “Beveiliging” (DAB) binnen de federale politie.

“Het is tijd dat anderen deze opdracht overnemen”, zei ook Jamil Araoud, de kabinetschef van de nieuwe minister van Defensie, in de Kamer.

In Antwerpen wordt daar echter anders over gedacht. Daar worden militairen ingezet om gebouwen van de joodse gemeenschap te bewaken. “En dat willen we zo houden”, zei korpschef Serge Muyters.

Source: Belga