OVERZICHT: Welke 13 kazernes zijn rijp voor de sloop?

26/02/2015, 12:00
Legerhervorming: Welke 13 kazernes zijn rijp voor de sloop?

Wil defensieminister Steven Vandeput zijn budget uit het rood houden, dan moet hij voor minstens tien kazernes de sloophamer bovenhalen. De Morgen maakte een grafisch overzicht van alle militaire basissen in ons land en onderzocht welke kunnen verdwijnen.

Volgens de krant zullen mogelijk volgende kazernes verdwijnen:

Kazerne van Spa

Thuisbasis van het 12/13 Li, lichte infanterie) Weg wegens te ver van het centrum van het land.

Kazerne van Bastogne

Huisvest onder meer de ‘NUTS’-cave. Vanuit deze locatie voerde Generaal McAuliffe, de 101st Airborne Division aan tijdens de Slag om de Ardennen in 1944. Een sterk symbolische plaats, vooral voor de Amerikanen.

Kazerne van Stockem (Arlon)

Huisvest de Compagnie Scholing Zuid. Kan volgens de krant weg want ‘waarom een school aan de grens met Luxemburg’?

Kazerne van Arlon (Kamp Lagland)

Centrum voor basisopleiding. Reden sluiting idem als die van Stockem.

Vliegbasis van Florennes

Huisvest een deel van de F-16’s. Twee F-16 basissen is mogelijk teveel van het goede. “De sluiting van Florennes is logischer dan die van Kleine-Brogel”, aldus de krant.

Kazerne van Nijvel

Herbergt onder meer een militaire apotheek en de MP’s (Militaire Politie). De apotheek zou kunnen verhuizen naar het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek.

Kazerne van Berlaar

Hier voert defensie een groot deel van het onderhoud aan zijn voertuigen uit. Deze functie zou mogelijk ook op andere locaties kunnen.

Kazerne van Grobbendonk

Thuisbasis van het 29e Bataljon Logistiek. Vergelijkbare reden als deze van de kazerne van Berlaar.

Leopoldkazerne te Gent

Huisvest het militair informatiecentrum van Oost-Vlaanderen. Verder is de site sinds lang meer van historische dan (actief) militaire aard.

Air Traffic Control Center te Gavere

Hier wordt het (militair) vliegverkeer opgevolgd en aangestuurd. Dit is het centrum dat Belgacontrol vorig jaar te hulp schoot nadat die kampte met een zware stroomstoring. De krant vraagt zich af of voor deze functie een eigen hub moet worden opengehouden.

Kazerne van Doornik

Deze site huisvest het opleidingscentrum voor logistiek. Reden van mogelijke sluiting: ook te ver van het centrum van het land.

Depot van Ieper

Opslaglocatie van tenten, tribunes, kledij en eetrantsoenen. Kan weg wegens makkelijk elders onder te brengen.

Vliegbasis van Koksijde

Thuisbasis van de Sea-King en NH90. Vanuit deze locatie vertrekken de SAR-vluchten voor redding op zee. Een functie die in de toekomst mogelijk wordt uitbesteed aan burgerfirma’s, waardoor de functie van de basis in gevaar komt. Ook projectontwikkelaars lonken rees lang naar de gronden van deze basis.

Kazerne van Lombardsijde

Huisvest de Luchtdoelartillerie en het 1ste element voor medische interventie (1EMI). De luchtdoelartillerie van Lombardsijde zou kunnen fuseren met die van Brasschaat.

De Morgen