Ook PFAS-vervuiling ontdekt in militaire basis van Kleine-Brogel

19/06/2021, 15:31
Belgisch F-16 gevechtsvliegtuig van de luchtcomponent
© Defensie

De stad Peer werd vrijdagavond ingelicht over PFAS-vervuiling op de locatie van de militaire brandweer van de vliegbasis Kleine-Brogel. “Deze locatie bevindt zich op 800 meter van bebouwing, maar we vragen toch bijkomend onderzoek”, zegt burgemeester Steven Matheï.

Vrijdagavond laat kreeg Peers burgemeester Steven Matheï een onverwachte melding van de Vlaamse overheid. Uit metingen bleek dat de PFAS-norm op de locatie van de militaire brandweer van Kleine-Brogel overschreden was. “OVAM zou mij zaterdagmorgen bijkomende informatie bezorgen”, zegt Matheï. “Omdat ik ’s middags nog niets ontvangen heb, heb ik zelf contact opgenomen. Intussen heb ik het rapport mogen ontvangen, maar nog niet in detail kunnen bekijken.”

Wat wel duidelijk is, is dat de locatie waar de PFAS-vervuiling aangetroffen werd, zich op 800 meter van de bewoning en 450 meter van landbouwgebied bevindt. “OVAM heeft ons gegarandeerd dat de verontreiniging van brandweerterreinen snel afneemt met de afstand”, zegt Matheï. “Zelfs 100 meter maakt al een cruciaal verschil. Toch hebben wij bijkomend onderzoek en extra metingen gevraagd. We willen bijvoorbeeld achterhalen wat de impact is op het grondwater. Daarnaast moeten snel de effecten op de volksgezondheid in kaart gebracht worden én de inwoners en werknemers van de vliegbasis geïnformeerd worden. We hopen dat de Vlaamse overheid ons wil begeleiden in de communicatie naar de burgers.”

Naast Kleine-Brogel en Zwijndrecht werden ook normoverschrijdingen vastgesteld in Willebroek en in Mechelen. In die laatste stad gaat het eveneens om een domein van de brandweer. Daar werd de norm twaalf keer overschreden. Het stadsbestuur vraagt er om geen grondwater te gebruiken, niet te veel groenten uit de tuin en geen eigen-geteelde eieren te eten en regelmatig de woning schoon te maken met nat. Het onverharde terrein zal ook afgesloten worden zodat het niet meer betreden kan worden.

Hoe vaak de norm in Peer overschreden is, is nog niet duidelijk. “Maar aangezien OVAM slechts een beperkt aantal andere sites naar voren schuift, houden we er rekening mee dat de overschrijding relevant is”, besluit Matheï.