Nieuwe legerbaas vindt stopzetting straatpatrouilles in september realistisch

14/07/2020, 13:53
Aantal militairen op straat ook in maart niet afgebouwd
© Defensie - Orban
Shares169

Admiraal Michel Hofman, de nieuwe Chef Defensie (CHOD), gelooft dat Defensie een rol kan spelen in de sociaal-economische relance na de coronacrisis. Wat de opdrachten van de militairen op straat betreft, bevestigde hij dat september een realistisch tijdspad is om die operatie stop te zetten.

Admiraal Hofman mag zich sinds afgelopen vrijdag de nieuwe legerbaas noemen. Zijn mandaat geldt voor vier jaar. Dinsdag was hij een eerste keer uitgenodigd in de Kamer voor een eerste gedachtewisseling. De CHOD had geen gedetailleerd plan meegebracht, maar zette wel al een reeks grote lijnen uiteen over de richting die Defensie de komende jaren moet uitgaan.

De topuitdaging voor de komende jaren is de forse personeelsuitstroom bij het leger opvangen, maar ook de omschakeling naar nieuwe capaciteit die zich aandient. Zowat 10.000 soldaten zwaaien in de loop van de volgende jaren af, van wie ook veel mensen uit het middenkader.

2.000 aanwervingen

‘We hebben een enorme nood aan rekrutering’, verklaarde Hofman. Dit jaar mikt het leger al op meer dan 2.000 aanwervingen. Maar in dat verband gelooft hij dat Defensie een ‘significante’ bijdrage kan leveren aan de sociaal-economische relance. Dat geldt ook voor de infrastructuurprogramma’s die op til staan. Hofman ziet daar opportuniteiten voor een groot aantal Belgische ondernemingen.

Belangrijk bij de rekrutering is dat het leger volgens Hofman nog meer moet investeren in zijn aantrekkelijkheid. Dat gaat over een combinatie van factoren. Hofman citeerde een ‘solide statuut’, met dus een goede verloning, maar ook de arbeidsvoorwaarden.

In die zin moet het leger kunnen beschikken over modern materiaal en geen ouderwetse infrastructuur. Ook moet er aandacht zijn voor de mobiliteit, want lang onderweg zijn is demotiverend. Als gevolg van de coronacrisis heeft het telewerk een boost gekregen, maar Hofman pleitte er daarnaast voor te zorgen voor een goede verspreiding van de kazernes over het grondgebied. Opvallend is ook dat de CHOD aandacht wil schenken aan het gezinsleven van de militair.

Operaties

Daarbij was Hofman aanbeland bij de operaties, die een belangrijke aantrekkingspool zijn voor jongeren die voor het leger kiezen. Rekruten moeten daar uitzicht op hebben, maar Hofman wil selectiever zijn in de keuze van operaties. ‘We moeten versnippering vermijden. We zijn soms aanwezig op veel theaters, met weinig mensen.’ Defensie ging misschien te vaak uit van zijn ‘can do-mentaliteit.’

Deelnemen aan een buitenlandse missie moet effect op het terrein teweeg brengen, vindt de legerbaas. ‘We willen een meerwaarde bieden in de operaties. Deelnemen aan operaties is als spelen in de Champions League’, aldus Hofman. Hij citeerde de inzet van ‘onze jongens’ in Afghanistan, boven SyriĆ« en Irak, in Libanon, als escorte van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle of in de strijd tegen piraten in SomaliĆ«.

Wat de opdrachten van de militairen op straat betreft, die tot stand kwamen naar aanleiding van de terroristische aanslagen, bevestigde Hofman dat september voor hem een realistisch tijdspad is om die operatie stop te zetten. Na al die jaren is er wat hem betreft voldoende tijd geweest om een structurele oplossing te vinden om de militairen te vervangen.

Source: Belga