NAVO-baas Jens Stoltenberg: ‘Ik verwacht dat België zijn defensie-inspanningen opschroeft’

19/06/2020, 12:52
Mogelijk twee Belgische militairen besmet met coronavirus
© Defensie
Shares445

Ondanks de economische klap van de coronacrisis verwacht NAVO-baas Jens Stoltenberg dat België de komende jaren de defensie-inspanningen nog verder opschroeft. ‘Zonder adequate landsverdediging geen weerbare gezondheidszorg’, vertelt Stoltenberg aan Knack.

(…)

Onder andere China en Rusland hebben de coronapandemie aangegrepen om met desinformatie het vertrouwen in onze democratische instellingen aan te tasten. Is dat geen veiligheidskwestie waar ook de NAVO zich zorgen over moet maken?

Stoltenberg: Sommigen trachten de NAVO-bondgenoten uit elkaar te spelen met nepnieuws. Dat is inderdaad een uitdaging. Maar we mogen niet dezelfde fout maken en met propaganda in de tegenaanval gaan. Het zijn de feiten die tellen en die moeten we blijven benadrukken. De waarheid zál uiteindelijk overwinnen. Wat mij betreft spelen ook media daarin een cruciale rol. Nepnieuws en desinformatie benadrukken nogmaals het belang van een vrije en onafhankelijke pers. Journalisten moeten de tijd krijgen om hun bronnen steeds te kunnen controleren om feit en fictie van elkaar te scheiden.

Het coronavirus heeft een verregaande impact op de economieën van alle NAVO-lidstaten. Vreest u niet dat de ambitie om in 2024 naar twee procent van het bbp aan defensie-uitgaven te evolueren een flinke knauw zal krijgen?

Stoltenberg: Er zullen inderdaad moeilijke keuzes moeten worden gemaakt en daarbij is het niet evident om defensie op de eerste plaats te zetten. Maar we moeten beseffen dat de internationale uitdagingen tijdens de coronacrisis helemaal niet zijn verdwenen. Wel integendeel: de opkomst van China, de Russische assertiviteit, cyberdreigingen en terrorisme zijn misschien nog wel belangrijker geworden dan voordien. Eigenlijk is het zinloos om een strikte keuze te maken tussen gezondheidszorg enerzijds en veiligheid anderzijds. Zonder vrede en stabiliteit zullen we onze welvaart – en dus ook onze gezondheidszorg – niet kunnen vrijwaren. Bovendien kunnen investeringen in defensie de economie opnieuw aanzwengelen zodat we de crisissituatie sneller achter ons kunnen laten.

België spendeert momenteel iets minder dan één procent van het bbp aan defensie-uitgaven. Tegen 2030 wil het dat optrekken naar 1,3 procent. Leveren we volgens u voldoende inspanningen?

Stoltenberg: België is een belangrijke partner en wordt hoog ingeschat: het huisvest het NAVO-hoofdkwartier op zijn grondgebied en neemt deel aan verscheidene NAVO-operaties die in het belang zijn van de voltallige alliantie. Tegelijk is België er net als andere bondgenoten mee akkoord gegaan om zijn defensie-uitgaven verder op te schroeven. Dat is ook wat ik van België verwacht. Ik ben blij met de stijging van de afgelopen jaren maar ik ga ervan uit dat België die inspanningen nog opvoert.

Lees verder op knack.be