Minister Vandeput wil luchtbeelden van kazernes op Google 'blurren'

11/02/2016, 10:30
Ministerie van Defensie te Evere

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft de generale staf van het leger de opdracht gegeven om Google en andere organisaties te contacteren met het verzoek om beelden van kazernes uit veiligheidsoverwegingen te “blurren”, zo meldde hij in de kamercommissie Landsverdediging.

Vandeput reageerde op vragen van parlementsleden over het incident in de kazerne in Heverlee, waar eind vorige maand een onopgemerkte inbraak werd vastgesteld.

Wettelijke basis

“Na de gebeurtenissen in Heverlee heb ik het initiatief genomen om na te gaan wat wij kunnen doen. Met het oog op een betere bescherming van onze militaire kwartieren heb ik deze week de opdracht gegeven aan de defensiestaf om Google en andere organisaties te contacteren om hier iets aan te doen en de beelden te blurren”, antwoordde de minister op een vraag van Renate Hufkens (N-VA).

Volgens Vandeput is er ook een wettelijke basis om op te treden. Artikel 120ter van het Strafwetboek bepaalt dat het nemen van beelden van kazernes strafbaar is. “Als Google niet welwillend zou zijn, maar er werd mij gezegd dat zij gewoonlijk meewerken, is er een wettelijke basis om de beelden te laten verbieden”, aldus de N-VA-minister.

Source: Belga