Militaire inlichtingendienst en Staatsveiligheid vragen nieuw beveiligd netwerk aan toekomstige regering

8/08/2019, 04:30
Communicatie

De Belgische Staatsveiligheid en de inlichtingen en veiligheidsdienst van het leger pleiten in een memorandum aan de komende regering voor een uniform systeem om op een beveiligde manier elektronisch met elkaar te kunnen communiceren. Het is de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat de inlichtingendiensten een gezamenlijk memorandum schrijven. Dat meldt het weekblad Knack.

Topmannen Jaak Raes van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat (VSSE) en Claude Van de Voorde van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) vragen concreet dat vóór mei 2024 een adequaat en beveiligd netwerk tot stand komt waarmee ze vlot met elkaar kunnen communiceren.

Uitgebreid eisenpakket

Ze stellen ook voor om een aparte commissie op te richten voor de toegang tot bestuursdocumenten van de veiligheidsdiensten. Ze willen verder dat het opleidingscentrum Belgian Intelligence Academy versterkt wordt, onder meer met het aantrekken van buitenlandse expertise. Raes en Van de Voorde pleiten ook voor één personeelsstatuut voor de Staatsveiligheid, de ADIV én het OCAD.

De twee inlichtingendiensten hebben gelijklopende ideeën over veiligheidsbriefings voor de eerste minister en andere ministers waarmee ze te maken hebben. Ze zien ook brood in de aanstelling van een veiligheidsofficier binnen de regionale kabinetten en denken dat het goed is dat ze aanwezig zijn bij de parlementaire besprekingen van rapporten over hun diensten.

Comité I

Ook het Comité I heeft een memorandum opgesteld voor de toekomstige regering. Het vraagt onder meer dat de rol verduidelijkt wordt die het Comité I moet vervullen in het kader van nieuwe bevoegdheden en methodes van de Belgische inlichtingendiensten en pleit allicht niet toevallig net als de twee andere diensten voor een nieuw, uniform systeem “om snel en op een veilige manier informatie met de inlichtingendiensten te kunnen uitwisselen”.

Source: Het Laatste Nieuws