Meer of minder geld naar Defensie? Wat zeggen de politieke partijen?

23/05/2019, 04:47
Belgische militair in operatie
© Defensie

De nieuwe regering zal harde noten moeten kraken over Defensie. Er is voor miljarden aan nieuw materieel besteld en de facturen zullen de komende regeerperiode in de bus vallen. Daarnaast loopt het leger veel sneller leeg dan voorzien. Hoe willen de Vlaamse partijen Defensie weer op de rails krijgen? Een overzicht door VRT-journalist Jens Franssen

De nieuwe regering zal heel wat extra geld moeten investeren in Defensie. De regering-Michel engageerde zich om het totale budget op te trekken tot 1,32 procent van het bruto nationaal product, tegen 2030. Daarnaast hebben de vorige regeringen heel wat beslissingen genomen die de komende jaren heel wat geld zullen kosten.

We hebben het over de leveringen van de nieuwe vrachtvliegtuigen A400M, voorbereidende werken om nieuwe fregatten te kunnen laten aanmeren en binnen een paar jaar de levering van nieuwe drones, pantservoertuigen en mogelijk al nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Een ander nijpend probleem is de aanhoudende leegloop bij Defensie. Een leger van 25.000 militairen lijkt zelfs niet langer haalbaar.

Open VLD wil meer budget en nieuwe kazernes

 • Open VLD wil wat Defensie betreft efficiëntie op Europees niveau. Ons ideaal is een Europees leger, zegt Gwendolyn Rutten. Al schrijft Open VLD de NAVO niet af.
 • Een verregaande integratie moet geld opleveren en dat vrijgekomen budget kan dan door Defensie zelf worden gebruikt. Het vredesdividend is op, met andere woorden extra besparen is geen optie meer. “Maar er is de budgettaire realiteit”, aldus Rutten.
 • Interne veiligheid is geen kerntaak van Defensie, zegt Open VLD. De partij wil geleidelijk af van militairen op straat.
 • Open VLD wil dat Defensie zijn inspanningen opdrijft om meer mensen aan te trekken, onder meer via een beter regelgevend kader. De spreiding van de kazernes is daarbij nodig. Nieuwe kazernes moeten worden overwogen, aldus Open VLD.

N-VA wil lange termijn engagementen voor Defensie

 • De N-VA wil “het beste leiderschap”, schrijft de partij. Er moet eerst goed studiewerk gebeuren: een meerjarige onderzoeksstrategie met als vraag: “Wat heeft onze defensie nodig?” De N-VA stuurt aan op langdurige engagementen die regeerperioden moeten overspannen. Voorts moeten militairen genieten van een grotere arbeidsmobiliteit, binnen en buiten de overheid.
 • De N-VA wil meer Belgen aanmoedigen om militair te worden, maar de partij legt niet uit hoe dat dan wel moet.
 • Opmerkelijk: de N-VA wil een bijkomende eenheid voor de landmacht openen “ergens in Vlaanderen”.
 • De partij ijvert voor een “slanke” defensie en wil stages mogelijk maken. Ook de politieke rechten van militairen moeten worden uitgebreid en de voorwaarden voor de reserve moeten soepeler.

Vlaams Belang wil “tot nader order” verplichtingen Defensie nakomen

 • Volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken degradeert België zich tot “hulptroepen van de NAVO”, lees: de VS. Samenwerking moet voor Vlaams Belang vooral met de buurlanden. Van Grieken wil een eengemaakt Europees leger, maar is eveneens gekant tegen verdere Europese samenwerking. Hoe dat rijmt met de grote dure Europese samenwerkingsprojecten, zoals de A400M, is onduidelijk.
 • Vlaams Belang is overigens ongelukkig met de keuze voor de F-35.
 • Vlaams Belang pleit voor de uitbouw van een snel inzetbaar leger. De partij is voorstander van militairen op straat.
 • Volgens de partij is een serieuze aanwervingscampagne nodig. Van Grieken wil een betere verloning voor de militairen en betere werkomstandigheden. “Loopbaanmilitairen” moeten de uitzondering worden.
 • Ons land moet, “tot nader order”, zijn financiële verplichtingen nakomen.

CD&V wil beter sociaal overleg en betere verloning militair

 • Wouter Beke legt de focus vooral op het sociale overleg binnen Defensie. De partij ziet militairen als ambtenaren. Er moet syndicaal overleg komen en het hele verloningssysteem moet worden bekeken. De partij wil werkbaar werk, en werk maken van het huidige “niet conforme beloningssysteem”. Hogere lonen dus voor de CD&V. Defensie moet ook “beter en makkelijker kunnen rekruteren”.
 • Militairen hebben recht op nieuw en hoogtechnologisch materieel. Militairen aantrekken met nieuwe statuten, beste reclame is de mond-tot-mondreclame. Ja, leger is kleiner geworden, maar toch nooit met naakte ontslagen. Regering moet ambitieniveau aanpassen, aangezien defensie kleiner is geworden.
 • De binnenlandse opdrachten moeten eerder uitzondering blijven.
 • CD&V ijvert voor een “aanvaardbaar budget”, maar vult niet in wat “aanvaardbaar” betekent.

GROEN wil niet meer besparen maar wel inspraak parlement

 • Groen wil investeren in infrastructuur, materieel en uitrusting.
 • Volgens Wouter De Vriendt moet samenwerking, vooral via Europa. Groen had liever een Europese opvolger gehad voor de F-16, al wordt dat verwoord als “betreuren dat er niet meer gezocht is naar Europese technologieën”.
 • De bodem is bereikt wat de besparingen betreft, zegt Groen.
 • Groen wil inzetten op buitenlandse operaties, maar die moeten dan wel de goedkeuring krijgen van het parlement. Die operaties moeten passen in het gevoerde diplomatieke beleid van ons land. Transparante rapportering en duidelijke evaluatie aan de hand van toetsingkader, na elke operatie is een noodzaak.
 • Militair zijn is een zwaar beroep. De huidige “beperkte duur loopbaan” werkt niet goed, volgens Groen. De attritie moet worden aangepakt bij personeel.
 • De Vriendt ijvert voor een stevige aanwezigheid van kazernes in alle provincies.

SP.A wil inzetten op personeel en meer investeren

 • De uitdaging komende jaren voor Defensie zal het aanwerven en behouden van personeel zijn, zegt voorzitter John Crombez.
 • Voor de SP.A zal ons land meer moeten investeren in Defensie in de toekomst. Besparingen zijn niet meer aan de orde.
 • Voor de SP. A moet het personeel bij Defensie weer meer zekerheid krijgen, onder meer over pensioen en over het langdurig ziek zijn. “Militairen zijn geen goedkope politieagenten”, aldus de SP.A. “De lonen bij Defensie moeten gelijk zijn met die van de politie.”
 • Wat de spreiding van de kazernes betreft, wil de SP.A duidelijkheid geven over de kazernes. De SP.A wil vooral inzetten op een sterkere marine, al geeft de partij aan dat cyberveiligheid in de lift zit.