Legervakbond ACMP pleit voor driedagenweek voor militairen: "Deel van de oplossing om uitstroom tegen te gaan"

21/05/2019, 07:51
Belgische Soldaat

De vakbonden bij Defensie vragen de invoering van een (intensieve) driedagenweek, als oplossing tegen het hoge aantal jonge militairen dat er nu de brui aan geeft. “Je vermijdt dat militairen vijf dagen op rij moeten pendelen naar de kazerne.”

Ons leger zit op zijn tandvlees: dat zeggen niet alleen de vakbonden, maar ook de legerleiding. Eén van de problemen is dat jonge militairen al snel de kazernepoort definitief achter zich dichttrekken. Dat komt onder meer door de besparingen op het departement Landsverdediging, waardoor de werkingsmiddelen beperkt zijn. Maar ook omdat velen – na een resem sluitingen – dagelijks naar een kazerne aan de andere kant van het land moeten pendelen. En er staan de komende jaren nog sluitingen op de agenda.

In een poging het tij te keren, “én van Defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever te maken”, dringen de vakbonden nu aan op een totaal andere arbeidsorganisatie. Zo vraagt de militaire vakbond ACMP de invoering van een driedagenweek voor de operationele eenheden.

“Drie dagen propvol oefeningen, trainingen en opleidingen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, waarbij op de basis wordt overnacht”, aldus ACMP-voorzitter Yves Huwart. “Nadien is de militair de rest van de week thuis bij zijn gezin, en hoeft hij niet dagelijks over soms lange afstanden de files te trotseren.”

Op een paar legerbasissen wordt vandaag op kleine schaal al volgens dat principe gewerkt. “Militairen kunnen er tot 13 uur per dag werken, en zo zelf een kortere werkweek organiseren.” Huwart beklemtoont: “Willen we antwoord bieden op de enorme uitdagingen waarmee Defensie wordt geconfronteerd, moeten we creatieve oplossingen als een driedagenweek omarmen. Anders lukt het nooit.”

‘Glijdende’ uren

Ook ACV Defensie is het voorstel genegen en heeft een voorstel klaar voor een werkweek van vier dagen. “We denken dan aan werkdagen van negen uur. Dat maakt 36 uur per week, in plaats van de huidige 38 uur, die op vijf dagen wordt gepresteerd. Die vermindering van twee uur zien we als een vorm van impliciete loonopslag, waardoor de militair eindelijk de eerlijkere verloning krijgt waar hij nu al vele jaren op wacht”, aldus Walter Van den Broeck.

Het idee om de werkweek anders te organiseren, is mede ingegeven doordat het huidige systeem van glijdende werkuren, waarmee Defensie de job van militair aantrekkelijker wilde maken, in de praktijk weinig soelaas biedt. “Sommige korpscommandanten verstaan onder glijdende werkuren dat je mag kiezen wanneer je begint, zolang het maar tussen 7.30 en 8 uur is”, zegt Van den Broeck smalend. Volgens hem is een kortere werkweek ook een besparing, omdat “een aantal kazernes dan niet de hele week open moet blijven”.

Of de korte werkweek effectief wordt ingevoerd, zal pas na de verkiezingen blijken, wanneer de nieuwe regering kleur bekent over de richting die ze uit wil met het Belgische leger. Huidig defensieminister Didier Reynders (MR) was niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwsblad (Werner Rommers)