Legertop verbiedt militairen om ‘gesponsorde’ bivakmutsen van Damart te dragen

11/01/2019, 05:41
Belgische militairen trainen in winterse omstandigheden

Een nieuwe kaakslag voor de militairen die straks naar Estland vertrekken om er in de bijtende koude deel te nemen aan de NAVO-operatie Forward Presence. Kledingmerk Damart zou vandaag 270 warme mutsen overhandigen voor de manschappen die klagen over hun verouderd materiaal. Maar de generale staf in Evere heeft dat onverwacht verboden.

“We hebben zojuist vernomen dat, tot grote teleurstelling van de manschappen, de defensiestaf aan het eFP-detachement dat voorzien is om naar Estland te vertrekken, verboden heeft om de bivaksmuts te aanvaarden die aangeboden werden door de firma Damart”, zo luidt het in een mededeling van legervakbond ACMP.

De Belgische militairen die naar Estland gaan en daar bij temperaturen tot min 40 graden moeten opereren, moeten zich beschermen met bivakmutsen die dateren uit de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig. Ze zijn versleten en er zitten gaten in.

Toen ze met dat nieuws naar buiten kwamen, besliste kledingmerk Damart 270 thermische mutsen aan de Belgische militairen te schenken. Gratis. Ze zouden vrijdagochtend worden afgeleverd.

Maar donderdagavond kwam er bij de basis in Marche-en-Famenne, waar de militairen die vertrekken gekazerneerd zijn, telefoon van de generale staf in Evere. De mutsen mochten in geen geval aanvaard worden.

Legervakbond ACMP spreekt over een dolksteek in de rug van de militairen. “Ik kan u verzekeren dat de manschappen er niet kunnen om lachen. Nu kregen ze eens degelijk materiaal, dan mogen ze het niet aanvaarden. Waarom is ons een raadsel”, zegt Yves Huwart van de legervakbond.

In legerkringen gaat het gerucht dat ze “geen gesponsorde mutsen mogen dragen.”

Maar dat vindt Yves Huwart van de legervakbond een flauw excuus. “De sponsoring van de marinedagen, de airshow in Kleine Brogel of de land day in Leopoldsburg wordt net aangemoedigd. Maar Damart mag aan de soldaten op het veld geen high-tech gezichtsmasker aanbieden. Het zou nochtans niet zo geweest zijn dat de naam van de firma in het groot op de mutsen staat”, zegt Huwart.

Bij Damart bevestigt men dat ze donderdagavond een telefoontje kregen dat de mutsen niet aanvaard zouden worden. De eerste militairen vertrekken volgende week naar Estland.

Update:

Defensie laat intussen weten dat ze het aanbod niet kunnen aanvaarden omdat Damart dan niet langer zou kunnen deelnemen aan eventuele toekomstige overheidsopdrachten. ‘Indien Damart wel zou mogen meespelen zou bij de concurrentie op zijn minst de perceptie kunnen ontstaan dat Defensie niet langer onpartijdig zou handelen bij de evaluatie van hun offerte gezien de schenking’, klinkt het. ‘Defensie wenst evenwel Damart te bedanken voor het genereus aanbod en apprecieert hun gebaar en hun bezorgdheid jegens onze militairen.’. Woordvoerder Sophie Laurent laat verder nog weten dat het leger vorig jaar al extra uitrusting (‘met inbegrip van nieuwe mutsen’) aangekocht. ‘Het detachement zal nog vóór aankomst in Estland deze uitrusting in handen krijgen.