Inzet militairen op straat wordt voorlopig niet afgebouwd

31/01/2020, 02:36
Belgische soldaten tijdens Vigilant Guardian - OVG
© Defensie (R. Sedeyn)

De komende maand blijven er maximaal 550 militairen patrouilleren in de grote steden in het kader van de terreurdreiging. De legertop is al langer vragende partij om dat aantal af te bouwen, maar de ministerraad heeft vandaag beslist om het maximumaantal tot begin maart te behouden.

Na de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs en de ontmanteling van een terreurcel in Verviers besliste de regering om, ter ondersteuning van de federale politie, militairen in te zetten voor bewakingsopdrachten op straat en rond de kerncentrales. Na de aanslagen in Zaventem en Brussel werden tot 1.800 militairen ingezet voor deze operatie ‘Vigilant Guardian’.

Intussen is de inzet van militairen stapsgewijs verlaagd, tot een maximum van 550 militairen nu. In de feiten zouden er nog ongeveer 420 militairen op straat worden ingezet. De legertop is echter van oordeel dat het maximumaantal nog naar beneden zou mogen, om de trainingsmogelijkheden en het sociale leven van de militairen niet te schaden. Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) heeft al gezegd dat hij op termijn wil komen tot maximum 200 militairen, met een reserve van honderd soldaten die snel inzetbaar zouden zijn.

Maar voorlopig wordt het aantal dus niet afgebouwd. Op voorstel van minister Goffin en zijn collega van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft de ministerraad beslist dat de maximuminzet tot 2 maart op 550 blijft.

Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, heeft op 21 januari een nieuwe analyse gemaakt. Het niveau van de terreurdreing blijft ongewijzigd op 2 (op een schaal van 4) en voor een aantal mogelijke doelwitten op 3.

Source: Belga