“Iedere week vaart een Russisch oorlogsschip langs Belgische kust”

27/01/2021, 16:37
Submarine Russe B265 krasnodar
Een Russische onderzeeër passeerde afgelopen zomer nog langs onze kust
Shares335

“Op 5 jaar tijd is het aantal Russische militaire schepen voor onze kust meer dan verviervoudigd. Het aantal fregatten steeg zelfs met factor 6.  Concreet komt het erop neer dat er elke week een Russisch oorlogsschip langs onze kust vaart. Dat is enorm”, stelt Pillen vast.

De patrouilleschepen (de Castor en Pollux) hebben als taak deze langsvaart te monitoren, dit naast hun talrijke andere opdrachten. “Defensie toont hier opnieuw dat ze met relatief beperkte middelen een belangrijk rol speelt – ter land, ter zee en in de lucht – om onze nationale en collectieve veiligheid te garanderen”, onderstreept Pillen.

Zo kunnen onze windmolenparken op zee als van strategisch belang voor ons land gezien worden. De Minister onderstreept in haar antwoord dat deze zones nog niet werden erkend als ‘kritische infrastructuur’. Pillen neemt deze opmerking op en gaat hierover de Minister van Energie ondervragen.

Over deze doorvaarten van Russische militaire schepen en de bijhorende monitoring ervan worden nieuwe afspraken gemaakt binnen de NAVO. Het Standing NAVO Maritime Framework (SNMF) werd hiervoor opgericht. “Deze toename van militaire passages leggen een bijkomende druk op onze marine. Ook hier is samenwerking met onze bondgenoten dus de opdracht,” besluit Pillen.