Hoe kan iemand op de terreurlijst staan én bij defensie mogen blijven?

19/05/2021, 11:50
Jurgen C. Korporaal bij de luchtcomponent en militaire politie
Shares131

Luchtmacht-korporaal Jurgen C. stond op de OCAD-lijst met extremisten die een potentieel gevaar voor de veiligheid vormen. Twee jaar geleden kreeg het leger al de waarschuwing dat het hem in de gaten moest houden. Op sociale media pronkt C. immers met zijn ­extreemrechtse ideeën en onlangs bedreigde hij ook nog eens Marc Van Ranst. Maar toch bleef hij militair. Net zoals nog anderen, want hij is blijkbaar niet de enige militair die de inlichtingendienst in de gaten houdt. Hoe kan dat?

Een dertigtal extreemrechtse militairen. Zoveel worden er van nabij gevolgd door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) van Defensie wegens sympathie voor of banden met extreemrechtse groepen. Dat vertelde generaal-majoor Philippe Boucké in maart nog in Le Soir. Maar zelfs de aanwezigheid op de bewuste OCAD-lijst is, los van het ‘in de gaten gehouden worden’, dus geen reden om ontslagen te worden als militair. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geeft pas woensdagnamiddag commentaar op de zaak, maar in de wandelgangen klinkt wel dat er een intern onderzoek bevolen is om te zien hoe Jurgen C. opgevolgd werd.

Als er geen strafbare feiten zijn, is er geen reden tot ontslag. Wat niet wegneemt dat mensen niet op het matje geroepen worden.

Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP kan wel toelichten waarom de aanwezigheid op de OCAD-lijst geen aanleiding hoeft te zijn tot onmiddellijk ontslag. “Het is een ernstig signaal, daarom dat dergelijke personen bijzonder in het oog gehouden worden”, vertelt hij. “Maar zolang je geen criminele of strafbare feiten pleegt, is er a priori niets aan de hand. Je kan niet iemand veroordelen voor ideologische overtuigingen of lidmaatschappen van bepaalde verenigingen. Want zo belanden mensen vaak op die lijst, omdat ze bijvoorbeeld lid zijn van een bepaalde motorbende of een vereniging met een bedenkelijke reputatie, om maar iets te zeggen. De grondrechten moeten nu eenmaal gerespecteerd worden. Als er geen strafbare feiten zijn, is er geen reden tot ontslag. Wat niet wegneemt dat mensen niet op het matje geroepen worden. Wie foute uitlatingen doet op sociale media, kan ook disciplinaire straffen krijgen. Denk niet dat er binnen het leger een vorm van straffeloosheid bestaat. Bijna dagelijks zien we hier mensen die bij ons te rade komen vanwege disciplinaire problemen, vaak zelfs na futiliteiten waar ze in de privé niet wakker van liggen. Wat ook wel voor een stuk logisch is, gezien de job. ”

Veiligheidsmachtiging

Hij benadrukt ook dat wie op zo’n lijst staat, wel niet elke functie meer kan uitoefenen. “Er is zoiets als de veiligheidsmachtiging. Wie een veiligheidsfunctie uitoefent – iemand die in het wapenmagazijn werkt, die toegang heeft tot gevoelige informatie, die een bepaalde site bewaakt,… – moet zo’n machtiging hebben. Die wordt regelmatig vernieuwd en daarvoor gebeurt er telkens een screening van de persoon. Is er iemand in je familie die in aanraking kwam met het gerecht voor criminele feiten, dan krijg je die machtiging bijvoorbeeld al niet. En wie zo’n machtiging heeft maar intussen op die OCAD-lijst komt te staan, zal die in principe ook wel kwijtspelen.” Of Jurgen C. zo’n machtiging had? “Geen idee, ik ken die man of het dossier niet.”