Grootschalige blusoefening op militair schietveld Pampa Range in Helchteren

24/02/2021, 16:09
Pampa Range
© C. Nelis

Op het militair oefenterrein van de NAVO in Helchteren hebben de brandweerkorpsen van de zone Oost en Zuid-West Limburg een grootschalige blusoefening gehouden. De actie verliep in samenwerking met de toezichthoudende militairen en politiekorpsen.

Het is niet de eerste maal dat grootschalige oefenacties plaatsvinden op het Pampa Range schietveld in Helchteren. Daarmee willen betrokken instanties hun diensten trainen voor het geval zich een ramp voordoet of een ernstige brand ontstaat in het heiderijk gebied. Om de oefening in een zo realistisch mogelijk kader uit te voeren werd een perceel in brand gestoken. Het was dan aan de brandweermannen ter plaatse om het vuur onder controle te houden.

Zowel militaire officieren als die van de brandweer hielden het overzicht vanuit de uitkijktoren en konden zo ook hun commando’s doorgeven aan de mannen in het veld. De oefening moet meteen ook leiden tot een betere kennis van het terrein. Voor de politie van de zone Carma meteen ook een gelegenheid om te oefenen met drones in meer praktijkgerichte omstandigheden. De Civiele Bescherming en de gespecialiseerde vliegveldbrandweer van het NAVO-schietterrein werden betrokken bij de oefeningen.

Source: Nieuwsblad