Gentse school wil toekomstige rekruten van defensie opleiden: “Waarden als discipline en respect zullen we aanleren”

17/02/2021, 08:24
En mal de recrutement
Shares591

Het GO! Lyceum Gent wil volgend schooljaar starten met een nieuwe opleiding: Defensie & Veiligheid. Een samenwerking tussen de Belgische veiligheidssector en het Gents onderwijs, om zo het nijpend tekort binnen de sector aan te pakken. “Fysiek zullen de studenten in orde moeten zijn.”

Het GO! Lyceum Gent heeft nu al opleidingen Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid voor zevende jaars. Daar wil de school vanaf september een nieuwe ‘veiligheidsopleiding’ aan toevoegen: Defensie & Veiligheid, die start vanaf het vijfde jaar TSO.

Een opleiding die een opstap moet vormen naar een job in de veiligheidssector. “Het initiatief kwam vanuit de sector zelf”, zegt opleidingsdirecteur Tim Vercammen. De school werkt nauw samen met de sector. Niet enkel defensie, maar onder meer ook politie en brandweer zijn betrokken.

Klaarstomen voor werkveld

“We willen een brede opleiding zijn, waarin leerlingen hun talenten kunnen ontdekken”, zegt Vercammen. “Door deze specifieke opleiding stomen we studenten klaar voor een veiligheidsjob als militair, politieagent of ook als cipier, brandweerman of bewakingsagent.”

Deze nauwe samenwerking tussen de veiligheidssector en het onderwijs vormt de troef van de opleiding. “Het leger, maar ook de andere veiligheidssectoren, zijn echt op zoek naar nieuwe mensen”, zegt Vercammen. “We vormen de brug tussen onderwijs en het werkveld.”

Opleiding met uniform

Hoe het lessenrooster zal uitzien wordt nu bepaald. Naast een basispakket krijgen leerlingen ook enkele specifieke veiligheidsvakken. “Maar de leerlingen moeten zeker ook fysiek in orde zijn”, zegt Vercammen. “Enkele uren per week krijgen ze dus lichamelijke opvoeding.”

De leerlingen zullen ook een uniform dragen: zwarte broek, wit hemd, das en rode trui. “We geloven in de sterkte hiervan”, zegt Vercammen. “Waarden als respect, discipline en stiptheid zijn belangrijk en zullen we aanleren.” De aanvraag van de school loopt en in maart hopen ze antwoord te krijgen.