Defensie zet gammastralen in tegen schimmel op legerarchieven

12/02/2020, 09:25
Defensie zet gammastralen in tegen beschimmelde legerarchieven

Vanaf deze week kunnen firma’s offertes insturen om drie loodsen vol beschimmeld archief in de kazerne van Zutendaal te desinfecteren met gammastralen. Defensie heeft een aanbesteding uitgeschreven.

Al in 2015 sloeg vakbond ACOD Defensie alarm over de legerarchieven in kazerne Wevelsmoer in Zutendaal. Die waren aan het beschimmelen. Zozeer zelfs dat een van de twee archivarissen er een longinfectie van opliep. Vijf jaar later wordt er een aanbesteding uitgeschreven. “We gaan ervan uit dat we dit jaar niet alleen gunnen, maar dat ook de werken dit jaar starten. Tenminste na goedkeuring van de regering, al dan niet in lopende zaken”, bevestigt luitenant-kolonel Tessa Bonny van de aankoopdienst van Defensie.

Outsourcen

Na ontsmetting wordt dit legerarchief geoutsourcet aan privéfirma’s. Concreet gaat het in Zutendaal over drie loodsen, elk 2.400 m2 groot. Daarin bevinden zich 12 tot 15 km lopende archiefrekken. Eerste meester-chef Rudi Smets is er diensthoofd. “Hier liggen vooral legerarchieven over geschillen, dossiers van eenheden en ook persoonlijke dossiers, maar geen militaire geheimen of medische dossiers. De wettelijke bewaartermijnen zijn opgelegd door het rijksarchief. Met inachtneming van die bewaartermijn zijn we nu bezig met vernietiging van wat weg mag. De aantallen verminderen nu. Maar niet alles kan weg. Sommige stukken moeten tot 120 jaar bewaard blijven.”

“De bedoeling is dat na de gunning een gespecialiseerde firma de te bewaren fracties komt weghalen en zal behandelen. Onder meer met gammastralen. De loodsen zelf zullen nadien industrieel gedesinfecteerd worden.”

Schimmels

Hoe is het intussen werken voor Rudi Smets en zijn collega? “Wij worden medisch goed opgevolgd. Nadat het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid stalen heeft genomen, werken wij met maximale beschermingsmiddelen als we in de loodsen moeten zijn. Dat doen we met een witte coverall, handschoenen en een helm met vizier. De lucht die we inademen, wordt gezuiverd door filters die we meedragen op de rug. In een aparte container kunnen we de opgevraagde documenten scannen. Zo gaat het dan naar de personeels- of juridische dienst van Defensie.”

“Na het scannen wordt die container telkens opnieuw ontsmet. Coverall en handschoenen gooien we weg ter vernietiging. Daarna nemen we altijd een douche. Onze kleren, die we onder die overall droegen, moeten we wassen op zestig graden. Daarvoor hebben we een wasmachine ter beschikking.”

Amerikanen

Kwartiercommandant majoor Eric Adang van kazerne Wevelsmoer hoopt dat de loodsen zo snel mogelijk leeg kunnen zijn: “De bedoeling is dat we eind dit jaar de basis kunnen overdragen aan de Amerikanen. Dan vertrekken wij definitief.”

Zoals bekend verandert Wevelsmoer volop in een vooruitgeschoven depot vol materieel van het Amerikaanse leger. Zo heeft Amerika meer depots in West-Europa. De bedoeling is om sneller te kunnen ontplooien in het oosten van Europa mocht dat nodig zijn. “We zijn nu al in de minderheid”, aldus Adang. “Twee jaar geleden waren we nog met 120. Nu zijn we nog met 50 Belgen. Iedereen weet intussen waar hij of zij nadien naartoe moet, al gaan er ook velen met pensioen.”

Het Belang van Limburg (Jan Bex en Guy Thuwis)