Defensie rekruteert voor Antwerpse kazernes dit jaar meer dan 250 kandidaten

27/03/2019, 10:50
Melissa Dehenau
© Bataljon Artillerie

Bij Defensie is een grote rekruteringsgolf aan de gang. De komende jaren worden voor de vier componenten telkens meer dan 2.000 kandidaten in diverse functies aangeworven, zowel technische als niet-technische profielen en dat binnen gevechts- en gevechtsondersteunende functies. Voor de provincie Antwerpen gaat het dit jaar om 255 rekruten, verspreid over de vijf actieve kazernes in Brasschaat, Tielen, Zwijndrecht, Grobbendonk en Berlaar.

Binnen de provincie Antwerpen gaat het vooral om functies bij de Landcomponent, met nadruk op Para Commando’s, Artillerie, Genie en Logistiek. Maar ook de Luchtcomponent en Marine component bieden heel wat uiteenlopende loopbaanmogelijkheden die binnen het bereik liggen van de Antwerpenaar. En dat voor alle scholingniveaus.

Ruimte om te groeien

De vacatures voor paracommando en bij Artillerie en Genie vragen van de kandidaten een fysieke en mentale inspanning die niet voor de hand liggend is, maar waar tijdens de vorming voldoende ruimte is om te groeien. De 23-jarige Melissa Dehenau (foto) beaamt dat. Zij zit momenteel in haar opleiding bij het Bataljon Artillerie in Brasschaat.

“Zowel fysiek als mentaal is het best pittig. Je moet bijvoorbeeld veel pompen en optrekken. Ik had al wel wat conditie gezien ik voetbal speel, maar in het begin lukte mij het toch niet zo goed. Ten slotte heb je als vrouw toch ook een andere spier- en lichaamsbouw. Nu gaat het al wel beter. De opbouw van de fysieke conditie gebeurt gradueel. Je krijgt ruimte om te groeien”, getuigt ze.

“Wij zoeken geen supermensen maar wel mensen die sportief zijn, graag in groep werken en leven, zin hebben voor discipline, flexibel zijn en geen problemen hebben met wapens en weg zijn van huis”, luidt het.

Source: Jobat