Defensie investeerde afgelopen tien jaar 5 miljoen euro in asbestbestrijding

10/05/2021, 12:13

Defensie heeft de afgelopen tien jaar 5 miljoen euro geïnvesteerd in het in kaart brengen en verwijderen van asbest binnen zijn kazernes. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geantwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Darya Safai (N-VA). De gekende risicovolle asbesttoepassingen zijn volgens de minister intussen verwijderd en de andere toepassingen vormen in hun huidige toestand geen probleem voor het personeel.

Net als in zovele andere gebouwen werd asbest decennialang gebruikt in kazernes en andere infrastructuur van het leger. Zoals bekend kan blootstelling aan asbest kanker veroorzaken. Kamerlid Safai wilde van de minister weten hoe groot het probleem vandaag in de kazernes is en welke maatregelen werden genomen.

Sinds 2000 werden de asbesttoepassingen stelselmatig geïnventariseerd en jaarlijks opgevolgd. Aan de asbestinventaris is een beheersprogramma gekoppeld. Daarin wordt het risico dat uitgaat van de toepassing voor het personeel geëvalueerd. Bij een risico op verspreiding van de vezels, wordt de toepassing toegevoegd aan het asbestverwijderingswerkprogramma en verwijderd.

“De nog aanwezige asbesttoepassingen bevinden zich in een goede staat: de vezels zijn gebonden of kunnen niet in de lucht vrijkomen. Ze vormen in deze toestand geen risico voor het personeel”, verzekert minister Dedonder.

Verwijderingsprogramma

Tijdens een jaarlijkse rondgang in de kwartieren wordt door middel van een visuele controle de staat van het geregistreerd asbest opgemaakt. Indien de situatie is verslechterd, komen de toepassingen in het verwijderingsprogramma. Daarnaast worden sporadisch nieuwe toepassingen ontdekt – zoals bij renovatiewerken onder vloeren, achter valse wanden of in liftschachten. Na analyse kunnen die dan in het beheers- en indien nodig in het verwijderingsprogramma terecht komen.

Gedurende de laatste 10 jaar is ongeveer 5 miljoen euro besteed aan asbestinventarissen, analyses en -verwijderingswerken. Defensie sloot twee meerjarige overeenkomsten voor het inventariseren (en analyseren) van toepassingen en voor de verwijdering van asbest.” Nu de gekende risicovolle asbesttoepassingen verwijderd zijn, voorziet Defensie een jaarlijks bedrag van 20.000 euro voor inventarisatie en analyse. Voor asbestverwijderingswerken wordt jaarlijks ongeveer 250.000 euro voorzien”, aldus nog minister Dedonder.

Source: Het Laatste Nieuws