Defensie dringend op zoek naar paracommando’s

1/02/2019, 09:45
Para-commando's tijdens een jobday in de kazerne van Tielen
© Defensie

Het leger zoekt koortsachtig naar zo’n 170 nieuwe paracommando’s: goedgetrainde soldaten met de fysiek van een atleet die vaak als eerste worden ingezet bij conflicten in het buitenland, en daardoor broodnodig zijn. Maar de werving van al die nieuwe rekruten belooft misschien wel het zwaarste gevecht te worden. “Er is serieuze concurrentie van politie, hulpdiensten én zelfs andere legereenheden die ook mensen tekortkomen”, zegt kolonel Vincent Descheemaeker.

Ons leger telt op dit moment bijna 800 paracommando’s. En het wordt een helse uitdaging dat aantal stabiel te houden. Er gaan mensen met pensioen, “maar we verliezen ook elk jaar goede krachten, omdat ze bijvoorbeeld vaker thuis willen zijn”, zegt Vincent ­Descheemaeker, kolonel van het Special Operations Regiment, waaronder de para­bataljons van Tielen en Flawinne vallen. “Gemiddeld ben je als paracommando de helft van de tijd van huis, doordat je op missie of training bent.”

En dus moeten nieuwe krachten worden gevonden. “We zoeken sportieve types, met doorzettingsvermogen, met wilskracht. Jongeren die een paar dagen zonder hun gsm kunnen, die ­bestand zijn tegen kou of honger. Mensen die hun grenzen kunnen verleggen.”

Avontuur in het buitenland

En die zoektocht dreigt moeilijk te worden. “We voelen dat de sportiviteit bij jongeren is gedaald, waardoor ze afgeschrikt worden door de fysieke toelatingsproeven. We voelen ook de concurrentie van bijvoorbeeld de politie, die ook massaal rekruteert en betere arbeidsvoorwaarden heeft. Wie bij de politie gaat, wordt in eigen streek opgeleid en ­tewerkgesteld. Bij ons is er – voor Vlaanderen – geen ­andere optie dan de kazerne in Tielen in de Antwerpse Kempen, wat voor sommigen toch een hele verplaatsing is.”

Er staat wel veel tegenover, vindt Defensie: een leven in het teken van buitenlandse avonturen, “maar ook van hechte kameraadschap en continue opleidingen. Onze para’s worden getraind om in kleine eenheden te opereren. Dat wil zeggen dat ze verschillende wapens moeten kennen, net als allerhande overlevings- en gevechtstechnieken of ­gecompliceerde ­radioapparatuur. Je kan je ook specialiseren, bijvoorbeeld als scherpschutter. Dat maakt dat je een heel rijke loopbaan kan ­uitbouwen.”

Vertel het aan je vrienden

Para’s zijn broodnodig omdat ze zeer snel ­inzetbaar zijn. “We zijn een regiment met licht wapenmate­riaal, zodat we bijzonder snel ergens ter plekke geraken, ­bijvoorbeeld door onze mensen en hun ­materiaal boven een bepaald gebied te parachuteren.”

Om toch voldoende nieuwe rekruten te vinden riep ­Descheemaeker zijn para’s op meer reclame te maken voor hun job, bijvoorbeeld in hun kennissenkring. Er zijn ook campagnes op sociale media en verschillende jobdagen.

“Daarnaast hebben we intussen ook wat aan de opleiding gesleuteld. Want jongeren vinden is één ding, ze tijdens de opleiding houden is ook een uitdaging. Maar de helft haalt op dit moment de eindmeet van de 10 maanden durende basisopleiding.”

Dit is je werk als para

• 2018: trainings- en assistentiemissie in Irak, waarbij Belgische paracommando’s Iraakse legereenheden bijstonden in de strijd tegen ISIS

• 2017: bewaken, trainen en ­bijstaan van Malinese leger­-

een­heden die strijden tegen ­islamitische rebellen

• 2015: na de terroristische aan­slagen in Brussel werden in eerste ­instantie paracommando’s ingezet om in eigen land strategische ­plekken te bewaken

• 2008-2011: paracommando’s trainen en assisteren Afghaanse legereenheden die tegen taliban vechten