“Defensie diende vorig jaar nog klacht in tegen Jürgen Conings wegens racisme, maar het parket seponeerde de zaak”

20/05/2021, 15:00
Voortvluchtige militair Jurgen Conings
Shares105

Tegen de rechts-extremistische beroepsmilitair Jürgen Conings diende het leger vorig jaar een klacht wegens racisme in, maar het parket seponeerde de zaak omdat het ging om een drukpersmisdrijf dat voor het Hof van Assisen zou moeten komen.

Bij Defensie worden in sneltempo alle stukken van de puzzel bijeengezocht, in het intern onderzoek naar Jürgen Conings, de extreemrechtse beroepsmilitair waarop nog altijd een klopjacht bezig is. Het Nationale Park Hoge Kempen is afgesloten, een indrukwekkende troepenmacht is op de been gebracht.

In de reconstructie die binnen Defensie wordt gemaakt, blijkt dat het systeem tot op zekere hoogte wel degelijk heeft gewerkt. Het leger diende vorig jaar zelfs klacht wegens het uiten van racisme in, maar het parket seponeerde de zaak, omdat die als een drukpersmisdrijf voor het Hof van Assisen zou moeten komen. En dat zou toch nergens toe leiden.

In de zaak-Conings betekende de seponering wel dat het leger nog weinig actie kon ondernemen, temeer omdat zelfs een tuchtsanctie niet was gevraagd. Er is beslist om hem over te plaatsen. Hij werd wegghaald bij de Militaire Politie, en kreeg een logistieke functie.

Defensie onderzoekt nog hoe de man in die logistieke functie de sleutels in handen had gekregen van de wapendepots, waar hij zoals geweten zware wapens – waaronder raketwerpers – meenam. Daar zijn fouten gemaakt, is te horen in militaire kringen zelf. Al blijft het maar de vraag in hoeverre de informatie die bekend was over de man mocht worden bekendgemaakt, zonder de regels van de privacy met de voeten te treden.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder geeft vandaag nog tekst en uitleg in de Kamer.

Source: De Tijd