Belgisch leger zoekt crisismanager

11/09/2019, 07:57
Belgische soldaten tijdens defilé
© Defensie

Het Belgisch leger denkt na over de aanstelling van een crisismanager. Dat schrijft De Morgen vandaag op basis van goed geïnformeerde bronnen. Die topmilitair moet ervoor zorgen dat de krijgsmacht strijdbaar blijft, ondanks de dalende troepensterkte en financiële problemen.

Het leger balanceert op de rand van de afgrond. De leiding eist 2,4 miljard euro extra deze regeerperiode (2019 tot 2024). Volgens de topgeneraals is dat geld nodig om de krijgsmacht strijdbaar te houden. In de eerste plaats gaat het dan om de rekrutering. De komende jaren verliest het leger 40 procent van zijn personeel door pensionering. Om de huidige troepensterkte te houden, moeten er 12.000 nieuwe rekruten aangeworven worden tegen 2025. Een loodzware opdracht.

Vernieuwer

Daarom wordt er gezocht naar een crisismanager, een generaal die zich voltijds bezighoudt met de malaise binnen het leger. Vooral de naam van generaal Marc Thys valt. Hij leidt momenteel de landmacht en staat te boek als een vernieuwer. Thys wordt ook regelmatig genoemd als toekomstig legerbaas. Het mandaat van de huidige chef, generaal Marc Compernol, loopt af in juli 2020.

Generaal Thys geeft voorlopig geen commentaar.

Source: Belga