Defensie pleit voor optie "Defensie en veiligheidsberoepen" op schoolbanken

25.07.2019 0 511

Het ministerie van Defensie dringt er bij de onderwijsverantwoordelijken van het land op aan een optie “Defensie en veiligheidsberoepen” in te voeren in de laatste graad van het secundair onderwijs. Op die manier zouden leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar kunnen opgeleid worden voor een toekomst in het leger, de politie, de brandweer of de private veiligheid. De opleiding zou een hefboom kunnen zijn om het tekort aan veiligheidspersoneel op te vangen.

Veel veiligheidsberoepen kampen met een personeelstekort. De politie snakt naar bijkomend personeel en bij Defensie moeten er de komende vijf jaar meer dan 10.000 militairen bijkomen om de pensioengolf te kunnen opvangen.

Volgens de generale staf van het leger haken veel kandidaten in de militaire opleiding ook vroegtijdig af omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de specificiteit van het beroep van militair. Volgens de laatste cijfers haakt 27,7 procent, of meer dan 1 op de 4 kandidaten, af tijdens de opleiding. Defensie wil haar rekrutering en haar basisopleiding verbeteren en is daarom op zoek naar kandidaten die beter voorbereid zijn.

Het directoraat-generaal human resources (DG-HR) bij Defensie stelt aan de onderwijsverantwoordelijken van de twee gemeenschappen voor om een nieuwe optie “Defensie en veiligheidsberoepen” in te voeren in het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs.

Het zou de bedoeling zijn een deel van de militaire basisopleiding al op de schoolbanken aan te bieden. De lessen zouden gegeven worden door militair personeel. De lessen moeten studenten de kans geven “kennis te maken met de specificiteit van het beroep van militair en met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen onze organisatie”, luidt het.

Nederland heeft al een jarenlange ervaring met soortgelijke vorming op de schoolbanken. Daar kunnen jongeren in het secundair onderwijs de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) volgen ter voorbereiding van een loopbaan bij defensie.