Vertrouwen van Vlaming stijgt het sterkst in leger en politie

12.02.2019 0 990

Belgische militairen op operatie
Daniel Orban - mil.be

Van alle verschillende (overheids)instellingen is het vertrouwen van de Vlaming in het leger en de politie de laatste jaren het sterkst gestegen. Daarnaast blijft het vertrouwen in het onderwijs het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In vergelijking met tien jaar geleden is het opvallend dat het vertrouwen het meest is gestegen in het leger (van 28 procent naar 42 procent) en de politie (van 44 procent naar 57 procent). Het meeste vertrouwen behoudt de Vlaming in het onderwijs, waarin 70 procent van de bevraagden zegt veel vertrouwen te hebben. Van alle bevraagde instellingen scoort de Kerk het laagst. Dat vertrouwen in Kerk is tussen 2008 en 2018 trouwens bijna gehalveerd van 20 procent naar 11 procent.

Daarnaast is de Vlaming over het algemeen meer tevreden over het lokale beleid dan over de Vlaamse, de federale regering en de Europese Commissie. Hoe dichter het bestuursniveau bij de burger, hoe groter de tevredenheid met het gevoerde beleid.

Ook is er een duidelijk verschil tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden. Over het algemeen neemt het vertrouwen toe naarmate men hoger geschoold is. Uitzonderingen hierop zijn het hogere vertrouwen in de kerk en de koning bij laaggeschoolden.

De cijfers zijn gebaseerd op een bevraging uit 2018, waarbij zo'n 1.500 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar gevraagd werden naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema's.