Vlaams Belang: Schakel leger in voor grenscontroles

23.03.2020 0 561

Vlaams Belang: Schakel leger in voor grenscontroles
Defensie

Als het van oppositiepartij Vlaams Belang afhangt, moet de regering het leger inschakelen om de grenzen te bewaken. “De politie waakt over de binnenlandse veiligheid, het leger bewaakt de grens. Niets meer en niets minder”, stelt de partij.

Alle niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn sinds vorige vrijdag verboden. De politie voert ook grenscontroles uit en grensgemeenten voorzien blokkades. Maar hier en daar maken mensen toch nog gebruik van sluipwegen om de grens over te steken. Vlaams Belang wil de druk op de politiediensten nu verlichten en het leger inzetten.

“Het lijkt ons de hoogste tijd om uitdrukkelijk op dit aanbod in te gaan", aldus Barbara Pas, fractievoorzitter van Vlaams Belang in de Kamer. “Samengevat komt ons voorstel erop neer dat alle diensten in staat moeten gesteld worden om hun kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren: de politie waakt over de binnenlandse veiligheid, het leger bewaakt de grens.”

Als de militairen ingezet worden voor grenscontroles, kan de politie volgens Vlaams Belang zelf meer mensen inzetten voor het toezicht op de naleving van de uitgevaardigde crisismaatregelen en inbraakpreventie (denk aan gesloten handelspanden) - in het binnenland.