Kwart militairen mist jaarlijkse verplichte fysieke basis conditietesten

25.02.2020 0 1734

Kwart militairen mist jaarlijkse verplichte fysieke basis conditietesten
Defensie

Een kwart van de militairen hebben de jaarlijkse fysieke geschiktheidstesten niet afgelegd of zijn er niet voor geslaagd. Dat blijkt uit cijfers van de generale staf die door vakbond VSOA zijn verspreid. De testen zijn verplicht en wie niet slaagt, riskeert op termijn het leger te moeten verlaten.

Van de 25.863 militairen hebben er 3.907 (of 17,56%) de test niet afgelegd of zijn die er niet voor geslaagd. Daarnaast zijn er volgens VSOA-vakbondsman Dimitry Modaert nog eens 1.689 militairen (7,63%) medisch vrijgesteld van de testen, zonder dat ze de garantie hebben om op termijn hun job te kunnen behouden.

Verplicht

De bewuste testen zijn in lijn met het statuut van de militairen dat in 2014 van kracht werd verplicht. De testen - een uithoudingstest van 2.400 meter lopen en een test van de rompstabiliteit - moeten de basisconditie van de militairen testen. Wie de testen meermaals niet aflegt of er niet voor slaagt, riskeert uit het leger te worden gezet.

Volgens vakbondsman Modaert tonen de cijfers ook aan dat er steeds meer militairen de testen moeten afleggen. Dat zou komen omdat de gemiddelde leeftijd van de militairen dalende is en er dus minder militairen ouder dan vijftig zijn die van de proeven zijn vrijgesteld. Echter, wie na 1964 is geboren is dient de testen in principe af te leggen tot aan zijn pensioen.